Růst a vývoj rostlin

(placeholder)

Kód MB130P78

Rozsah 2/0

3 kredity

Přednášející

David Honys

Jan Petrášek

(placeholder)
(placeholder)

VÍCE

Literatura

Leyser O, Day S: Mechanisms in Plant Development

... a další knihy

ODKAZ

Cvičení

MB130C78

Garant: Jan Petrášek

Cvičení není pro absolvování přednášky povinné.

(placeholder)

Růst a vývoj rostlin

Aktuality


Přednáška probíhá každý čtvrtek od 14:50

v přednáškové místnosti B8 (Viničná 5, přízemí vpravo).


Zkouška proběhne formou testu v místnosti B8 (Viničná 5).


Výsledky průběžných testů jsou ke stažení zde.

Kurs o ontogenezi rostliny, jejích fázích a faktorech, které jí ovlivňují. Kurs shrnuje poznatky na různých úrovních, od klasických až po molekulární. V první části je pojednáno o základních aspektech vývojové biologie rostlin a o základech genové exprese a její regulace. Kurs dále postupně shrnuje současné znalosti o jednotlivých vývojových fázích ontogeneze rostlinného organismu. Začíná vznikem zygoty a pokračuje embryogenezí, vývojem embrya, suspenzoru a endospermu. V části věnované vegetativní fází popisuje zejména aktivitu meristémů a diferenciaci pletiv. Následuje přechod do generativní fáze a období dospělosti věnované zejména vývoji generativních orgánů a jeho regulace. Dále je popsán vývoj obou gametofytů ukončený dvojitým oplozením.  Kurs se dále zabývá vznikem semen a plodů, obdobím senescence a dormance, a to včetně regenerace a úlohy fytohormonů.

KONTAKT

(placeholder)
(placeholder)